Technical Staff

Mrs Sonali Naik
Laboratory Instructor

Qualification- P.G.D.C.A
Administrative Staff

Mrs Amita Kapadi
Head Cleark
Shri Pradeep Dalal
Accountant
Mrs Anita Carvalho
Jr.Stenographer
Mrs Reema Keny
UDC
Mrs Sharad Samant
LDC
Shri Satyawan Gaonkar
LDC
Mrs Nakshtra Parsekar
LDC
Shri Gustav Rodrigues
LDC


Multi Tasking Staff

Shri Thanu Gawade
Shri Hanuman Naik
Shri Ganesh Mahale
Shri Ratnakar Gaude
Shri Padamsingh Vishwakarma
Shri Paresh Shirodkar
Shri Zulkas Beig
Shri Dinesh Gawade
Shri Vijay Gawade