NAME : Mrs. Amita S. Kapdi

DESIGNATION : Head Clerk


NAME : Shri. Pradeep V. Dalal

DESIGNATION : Accountant


NAME : Mrs. Anita Carvalho

DESIGNATION : Junior Stenographer


NAME : Mrs. Reema R. Keny

DESIGNATION : U.D.C.


NAME : Mrs. Deepa D. Dessai

DESIGNATION : L.D.C.


NAME : Mrs. Sharad R. Samant

DESIGNATION : L.D.C.


NAME : Shri. Satyawan Gaonkar

DESIGNATION : L.D.C. (Library)


NAME : Mrs. Nakshatra H. Shirsat

DESIGNATION : L.D.C.


NAME : Shri. Thanu P. Gaude

DESIGNATION : Attendant (Library)


NAME : Shri. Hanumant Naik

DESIGNATION : Support Staff


NAME : Shri. Manbahadur L. Bishokarma

DESIGNATION : Watchman


NAME : Shri. Ganesh R. Mahale

DESIGNATION : Support Staff


NAME : Shri. Mansingh R. Vishwakarma

DESIGNATION : Watchman


NAME : Shri. Ratnakar Gaude

DESIGNATION : Gardener


NAME : Shri. Ramdas S. Priolkar

DESIGNATION : Support Staff


NAME : Shri. Padamsingh R. Vishwakarma

DESIGNATION : Support Staff